Populairste citaten

ddd

{meest beoordeelde citaten – zowel likes als dislikes}

  • Onderwerpen

    Liefde Arrogantie Brieven Aforismen Rede Dokters Geld Godsdienst Schrijven Dwalingen Ambachten Werk Kwaad Vrijheid Gelijk Vooroordelen Gebreken Kinderen Verstand Oorlog Hartstocht Geven Begrip Ervaring Geloof Citaten Geluk Ziekte Ouderdom Mannen Voetbal Verandering Rijkdom Eenzaamheid Daden Genot Geweten Humor Armoede Angst Spreken Bedrog Achterdocht Eer Politiek Ongelijk Haat Fouten Geduld Trots Dwaasheid Goedheid Sterven Genie Verlangens Ongeluk Geschiedenis Slechtheid Gevoelens Bewondering Jaloezie Vriendschap Wetenschap Dood Tijd Herinnering Wijsheid Roem Talent God Natuur Bijbel Geest Denken Boeken Lezen IJdelheid Sport Dieren Eerzucht Kennis Duivel Eten Hart Waarheid Genoegens Illusies Dromen Principes Vrouwen Leven Geheimen Meningen Gierigheid Artsen Spijt Dankbaarheid Deugd Ondankbaarheid Domheid