Populairste citaten

ddd

{meest beoordeelde citaten – zowel likes als dislikes}

  • Onderwerpen

    Vrijheid Daden Geven Meningen Spijt Geld Achterdocht Principes Genoegens Dwalingen Hart Gebreken Gevoelens Lezen Fouten Rede Godsdienst Leven Dieren Dromen Vrouwen Aforismen Vriendschap Citaten Verandering God Ziekte Humor Kennis Ouderdom Ervaring Oorlog Dood Duivel Geschiedenis Herinnering Arrogantie Bedrog Kwaad Tijd Geduld Ongelijk Dankbaarheid Liefde Genie Wijsheid IJdelheid Goedheid Verstand Domheid Voetbal Spreken Genot Eerzucht Waarheid Geloof Brieven Verlangens Politiek Artsen Ondankbaarheid Hartstocht Dokters Rijkdom Gierigheid Trots Talent Werk Natuur Denken Wetenschap Angst Geheimen Haat Eten Kinderen Deugd Bewondering Jaloezie Schrijven Mannen Slechtheid Vooroordelen Geest Illusies Gelijk Ongeluk Bijbel Armoede Begrip Eenzaamheid Geweten Ambachten Dwaasheid Geluk Sterven Boeken Sport Roem Eer