Jaag niet naar hoge ambten, maar naar kennis die nodig is om ze te bekleden.

Reacties

reacties


Post Author: admin