Het opvoeden beschouw ik als een typische vaardigheid van schoolopzieners en internaatsnonnen. Wie bemint kan er niets van en beseft hoogstens, dat kinderen hun ouders langzaam maar zeker opeten, een door de hemel gewild kannibalisme, waarbij gasten en spijzen gelijkelijk genieten.

  • Citaten van Simon Carmiggelt (CC0 - Rob Mieremet / Anefo - Nationaal Archief)

Reacties

reacties


Post Author: admin