Vis behoort driemaal te zwemmen: eerst in de zee, dan in de boter en tenslotte in goede Bordeaux.

Reacties

reacties


Post Author: admin