Mijn beleid is niet gebaseerd op een of andere economische theorie, maar op de dingen waarmee ik en miljoenen anderen zoals mij zijn opgebracht: eerlijk werk voor eerlijk loon; leven naar je stand; een appeltje voor de dorst bewaren; je rekeningen op tijd betalen; de politie ondersteunen.

My policies are based not on some economics theory, but on things I and millions like me were brought up with: an honest day’s work for an honest day’s pay; live within your means; put by a nest egg for a rainy day; pay your bills on time; support the police. Interview: The News of […]

  • Citaten van Margaret Thatcher, The Iron Lady (CC BY-SA 3.0 - Chris Collins, wiki)