Drukfouten vallen dikwijls den lezer meer op dan denkfouten.

  • Cornelis Johannes Wijnaendts Francken

Reacties

reacties


Post Author: admin