Drukfouten vallen dikwijls den lezer meer op dan denkfouten.

Reacties

reacties


Post Author: admin