Hoe zou dit Menschdom zonder Drukpers wezen? Waarschijnlijk minder ziek van angst en vreezen. ‘Leven en laten leven’ werd weer leus; Nu rest ons: ‘Lezen maar en laten lezen.’

Reacties

reacties


Post Author: admin