De geest van afgunst kan vernietigen; het kan nooit opbouwen.

The spirit of envy can destroy; it can never build.


  • Citaten van Margaret Thatcher, The Iron Lady (CC BY-SA 3.0 - Chris Collins, wiki)

Reacties

reacties


Post Author: admin