Hetgeen de heer van Lynden in de laatste plaats heeft bijgebragt, is niets meer dan een persoonlijke aanval en brengt de zaak niet verder…

Parlementaire redevoeringen, 1867, p. 231

  • Citaten van Thorbecke

Reacties

reacties


Post Author: admin