De mens is altijd geneigd te ontkennen al wat hem onbegrijpelijk is.

Reacties

reacties


Post Author: admin