Zou het niet praktisch zijn enkele op zichzelf onschuldige dingen te verbieden en zodoende de mensen in de gelegenheid te stellen de verrukking van het verbodene te smaken, zonder dat ze iemand daarmee benadelen?

  • Citaten van Willem Frederik Hermans (CC0 - Anefo - Roland Gerrits - wiki)

Reacties

reacties


Post Author: admin