De mensen krijgen altijd datgene waar ze om vragen; de moeilijkheid is alleen, dat ze, voor zij het krijgen, nooit weten waar ze feitelijk om gevraagd hebben.

Reacties

reacties


Post Author: admin