Gebed verplaatst onze aandacht van het probleem naar de kracht, van de bezorgdheid naar de Almachtige.

  • Corrie ten Boom (wiki)

Reacties

reacties


Post Author: admin