De ondervinding leert ons, dat een sterk geheugen meestal samengaat met een zwak oordeel.

Reacties

reacties


Post Author: admin