Wanneer ge iemands overheersende hartstocht hebt ontdekt, denk er dan aan, hem nooit te vertrouwen in zaken waar die hartstocht mee is gemoeid.

Reacties

reacties


Post Author: admin