Hartstochten lijken op dievenlantaarns; zij werpen al hun licht in één richting, terwijl heel de verdere omtrek donker blijft.

Reacties

reacties


Post Author: admin