Het staat niet in onze macht om niet arm te zijn, maar het staat wel in onze macht om onze armoede te doen eerbiedigen.

Reacties

reacties


Post Author: admin