Een zaeck verheft tot goôn de sterffelijcke menschen: dat ’s op te helpen hen, die slibberden op het pad.

Reacties

reacties


Post Author: admin