Indien er geen getuigen bij zijn, zijn slechts weinig mensen in staat tot goede daden.

Reacties

reacties


Post Author: admin