De gierigaard ondervindt terzelfder tijd alle zorgen van de rijke en alle kwellingen van de arme.

Reacties

reacties


Post Author: admin