Het geweten is een schoonmoeder aan wier bezoek nooit een einde komt.

Reacties

reacties


Post Author: admin