Wiens dagen voorbijgaan zonder goede werken en zonder genot gelijkt de blaasbalg van een smid: hij ademt wel, maar hij leeft niet.

Reacties

reacties


Post Author: admin