Om een denkbeeld te krijgen van de ellenden onzer medemensen hoeft men slechts hun genoegens gade te slaan.

Reacties

reacties


Post Author: admin