Het besef van de valsheid der genoegens die men smaakt, en de onbekendheid met de ijdelheid der genoegens die wij missen, zijn oorzaak van onze wispelturigheid.

  • Blaise Pascal

Reacties

reacties


Post Author: admin