Men kan zeer begaafd zijn en juist daarom zwakker, want iemands kracht hangt niet zozeer van de hoeveelheid van zijn gaven af als wel van hun evenwicht.

Reacties

reacties


Post Author: admin