Het ongeluk van vele mensen bestaat daarin, dat zij nimmer het ongeluk hebben leren kennen.

Reacties

reacties


Post Author: admin