De voornaamste oorzaak van ons ongeluk ligt niet zozeer in de hevigheid van onze hartstochten als wel in de zwakheid van onze deugden.

Reacties

reacties


Post Author: admin