Bijgelovigheid is het niets-zeggende, gemakkelijke woord, waarmee grove geesten schimpen op de allerfijnste ontroeringen, zieningen en begaafdheden der menselijke ziel.

Reacties

reacties


Post Author: admin