Menigeen wordt atheïst, omdat zovele goddelozen het niet zijn.

Reacties

reacties


Post Author: admin