Wij worden beter noch slechter: voor het eerste ontbreekt ons de bekwaamheid, voor het tweede de mogelijkheid.

Reacties

reacties


Post Author: admin