De mannen hebben lief uit eerzucht, maar de vrouwen zijn eerzuchtig uit liefde.

Reacties

reacties


Post Author: admin