De rechterstoel van het nageslacht is, zowel in gunstige als in ongunstige gevallen, het rechtvaardige hof van cassatie van de oordelen der tijdgenoten.

Reacties

reacties


Post Author: admin