Het is hoogst opmerkelijk wanneer men uitrekent hoe weinig de geest metterdaad werkzaam is in de uitoefening van welk beroep ook.

Reacties

reacties


Post Author: admin