Hoevel hebben de macht vervloekt tot op het ogenblik waarop men hun er het bezit van heeft gegeven en de middelen verschaft om er op hun beurt misbruik van te maken.

Reacties

reacties


Post Author: admin