Advocaten zijn mensen wier woorden en woede men kan huren.

Reacties

reacties


Post Author: admin