De dwalingen van het hart zijn heel wat gevaarlijker dan de ongerijmdheden der verbeelding.

Reacties

reacties


Post Author: admin