Als ge wilt dat hij om u rouwt, kunt ge hem het beste niets nalaten.

Reacties

reacties


Post Author: admin