Menigeen zou niet onsterfelijk zijn geworden wanneer hij niet bijtijds was gestorven.

Reacties

reacties


Post Author: admin