De Doot die spaert noch zoete jeught, Noch gemelijcken ouderdom. Zij maeckt den mont des Reedners stom. En ziet geleertheit aen noch deught.

Reacties

reacties


Post Author: admin