Helaas! men ziet altijd weer, dat de kleinen boeten voor de dwaasheden der groten.

Reacties

reacties


Post Author: admin