Er zijn mensen wier enige deugd het is geen ondeugden te bezitten.

Reacties

reacties


Post Author: admin