Behandel de vrouw met toegevendheid! Zij werd geschapen uit een kromme rib, God kon haar niet geheel recht maken. Wilt ge haar buigen, dan breekt ze.

Behandel die Frauen mit Nachsicht! Aus krummer Rippe ward sie erschaffen, Gott konnte sie nicht ganz gerade machen. Willst du sie biegen, sie bricht.

  • Johann Wolfgang von Goethe

Reacties

reacties


Post Author: admin