Ook de veraf verblijvende kan ons nastaan en ook de in onze nabijheid verblijvende kan ons verre staan. Wie in ons hart woont, is ons nabij, ook als is hij in de verte; wie niet in ons hart besloten ligt blijft ons verre, ook al is hij in onze nabijheid.

Reacties

reacties


Post Author: admin