Het beste wat er van de toekomst kan gezegd worden is dat ze gelukkig maar met één dag tegelijk komt.

Reacties

reacties


Post Author: admin