Afgunst is dikwijls hoogachting, onder het masker der geringschatting

Reacties

reacties


Post Author: admin