Zoals een mot een kleed opknaagt, zo verteert afgunst een mens.

Reacties

reacties


Post Author: admin