Ofschoon de mens van nature niet geneigd is tot dankbaarheid, voelt hij zich juist door de ondank van anderen dodelijker gekwetst dan door wat dan ook.

Reacties

reacties


Post Author: admin