Dankbare mensen zijn als vruchtbare akkers: zij geven het ontvangene tienmaal terug.

Reacties

reacties


Post Author: admin