Het gevoel, dat men heeft voor de meeste weldoeners, lijkt op de erkentelijkheid, die men voor kiezentrekkers heeft: men houdt zich wel voor, dat zij ons goed gedaan hebben, maar men herinnert zich de pijn die zij ons veroorzaakten, en bemint ze niet.

Reacties

reacties


Post Author: admin