Uit iemands woorden blijkt nimmer zijn ware persoonlijkheid: slechts zijn daden onthullen haar, soms zelfs voor hemzelf.

Reacties

reacties


Post Author: admin